תקציר עמ' 195 - ת. 6

תרגיל בנושא מיתרים ומרחקיהם מהמרכז