תקציר מיתרים ומרחקיהם מהמרכז

משפטים לגבי מיתרים במעגל, עמ' 193 - דוגמה