תקציר עמ' 19 - ת. 75

חישוב סכום סדרה עם מספרים מרוכבים