תקציר עמ' 18 - ת. 65

מציאת איברי סדרה הנדסית עם מספרים מרוכבים