תקציר עמ' 17 - ת. 57

מציאת איברי סדרה חשבונית עם מספרים מרוכבים