תקציר פתרון משוואות פשוטות עם מספרים מרוכבים

עמ' 14 - דוגמה ג'