תקציר עמ' 102 - ת. 41

מציאת נקודות חיתוך של פונקציה מעריכית עם הצירים, פתרון משוואה מעריכית