תקציר עמ' 97 - ת. 56

פתרון משוואה מעריכית על ידי חיבור וחיסור בין הבסיסים