תקציר משוואות מעריכיות - חיבור וחיסור בסיסים

דוגמאות ב' - ג'