תקציר עמ' 94 - ת. 71

חישוב בסיס בעל חזקה עם מעריך רציונאלי