תקציר משוואות מעריכיות - מציאת בסיס משותף והשוואות מעריכים

פתרון משוואות מעריכיות, דוגמה א'