תקציר הגדרת הפונקציה המעריכית

הגדרת הפונקציה המעריכית ותכונותיה