תקציר עמ' 106 - ת. 13

מציאת תחומים עם פונקציה הכוללת פונקציה מעריכית