תקציר עמ' 93 - ת. 49, 58

חישוב ערך ביטוי הכולל חזקות עם מעריך רציונאלי, מציאת מספר גדול יותר מבין זוג מספרים