תקציר עמ' 102 - ת. 34

מציאת נקודות חיתוך של פונקציה מעריכית עם הצירים, פתרון משוואה מעריכית