תקציר עמ' 97 - ת. 40

פתרון משוואה מעריכית על ידי חיבור וחיסור בין הבסיסים