תקציר ביטול שורש במכנה

כתיבת ביטוי ללא שורש במכנה