תקציר עמ' 89 - ת. 78

חישוב ערך ביטוי בעזרת הכנסת גורם לשורש או בעזרת הוצאתו