חישוב ערך ביטוי בעזרת הכנסת גורם לשורש או בעזרת הוצאתו