מציאת מספר גדול יותר מבין זוג מספרים בעזרת הכנסת גורם לשורש או בעזרת הוצאתו