תקציר עמ' 89 - ת. 73

מציאת מספר גדול יותר מבין זוג מספרים בעזרת הכנסת גורם לשורש או בעזרת הוצאתו