תקציר חוקי השורשים

חוקי שורשים: שורש של מכפלה, שורש של מנה, דוגמה א'