תקציר הגדרת השורש

הקשר בין שורש לחזקה, תכונות השורש