תקציר חזקה עם מעריך השווה לאפס ועם מעריך שלילי

חזקות עם מעריך השווה לאפס ועם מעריך שלילי