תקציר עמ' 95 - ת. 36

חזרה על פתרון בעיות תנועה עם משפט פיתגורס