תקציר עמ' 88 - ת. 42

פתרון בעיות מילוליות עם שטח פנים של גליל - חישוב רדיוס הבסיס