מעטפה גליל, שטח פני הגליל, נוסחה לחישוב שטח מעטפת של גליל, נוסחה לחישוב שטח הפנים של גליל, עמ' 83 - דוגמה ד'