תקציר עמ' 87 - ת. 33

פתרון בעיה מילולית עם גליל - חישוב נפח גליל, חישוב נפח גליל לאחר שינוי הגובה, חישוב נפל גליל לאחר שינוי הרדיוס