תקציר בעיות מילוליות עם נפח של גליל

גליל, נוסחה לחישוב נפח גליל, עמ' 82 - דוגמה ג'