תקציר עמ' 86 - ת. 24

פתרון בעיות מילוליות עם מנסרה משולשת - חישוב אורך, שטח משולש ונפח מנסרה