תקציר בעיות מילוליות עם נפח של מנסרה משולשת

מנסרה משולשת, מנסרה ישרה, נוסחה נפח מנסרה משולשת ישרה, עמ' 82 - דוגמה ב'