תקציר עמ' 99 - ת. 58

חזרה על בעיות מילוליות בהנדסת המישור - תיבה