תקציר עמ' 99 - ת. 56

חזרה על בעיות מילוליות בהנדסת המישור - גליל