תקציר עמ' 98 - ת. 49

חזרה על בעיות מילוליות בהנדסת המישור - מלבנים