חזרה על בעיות מילוליות בהנדסת המישור - משפט פיתגורס, משולשים ומעגל