תקציר עמ' 97 - ת. 46

חזרה על בעיות מילוליות בהנדסת המישור - משפט פיתגורס, משולשים ומעגל