תקציר עמ' 85 - ת. 12

בעיות מילוליות עם נפח תיבה, בעיות מילוליות עם שטח פנים של תיבה - עמ' 81 - דוגמה א'