תקציר עמ' 79 - ת. 116

פתרון בעיות מילוליות עם מעגל - חישוב שטח צורה מורכבת