תקציר עמ' 79 - ת. 114

פתרון בעיות מילוליות עם מעגל - חישוב רדיוס