תקציר עמ' 77 - ת. 105

פתרון בעיות מילוליות עם מעגל - חישוב אורך רדיוס, חישוב שטח טבעת