תקציר עמ' 75 - ת.  93

פתרון בעיות מילוליות עם מעגל - חישוב אורך צלע ושטח מלבן