תקציר עמ' 74 - ת. 81

פתרון בעיות מילוליות עם משפט פיתגורס - מציאת אורך ורוחב מלבן