תקציר עמ' 73 - ת. 73

פתרון בעיות מילוליות עם משפט פיתגורס - חישוב היקף משולש