תקציר עמ' 71 - ת.  58

פתרון בעיות מילוליות עם משפט פיתגורס - חישובי אורך ושטח במשולש