תקציר בעיות מילוליות עם משפט פיתגורס

משפט פיתגורס, עמ' 63 - דוגמה ג'