תקציר עמ' 70 - ת. 49

פתרון בעיה מילולית עם משולש - מציאת אורך צלע