היקף ושטח משולש, שטח משולש ישר זוית, עמ' 62 - דוגמה ב'