תקציר עמ' 68 - ת.  37

פתרון בעיה מילולית עם מלבן - מציאת אורכי הצלעות