תקציר עמ' 67 - ת. 26

פתרון בעיה מילולית עם מלבן - מציאת אורכי הצלעות