תקציר עמ' 65 - ת. 11

פתרון בעיה מילולית עם מלבן - מציאת אורכי הצלעות