תקציר בעיות מילוליות עם ריבועים ומלבנים

היקף ושטח ריבוע, היקף ושטח מלבן, עמ' 61 - דוגמה א'