תקציר עמ' 51 - ת.  96

פתרון בעיות תנועה עם משפט פיתגורס