תקציר עמ' 74 - ת. 16

פתרון משוואות פרמטריות ע״י הוצאת גורם משותף, פירוק לגורמים